Disclaimer Goodweek

Aan de inhoud van onze website dan wel verzonden berichten kunnen alleen rechten ten opzichte van Goodweek worden ontleend, mits deze worden ondersteund door stukken die rechtsgeldig door Goodweek zijn ondertekend. Het zonder toestemming van Goodweek openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van de in deze disclaimer bedoelde informatie aan derden is niet toegestaan. Goodweek staat niet in voor het juist of volledig overbrengen van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.